Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 79,99 €

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣΗ ποιότητα και η επαρκής προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την MS Online Trading Ltd. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι ηλεκτρονικές τοποθεσίες που κατέχει η εταιρεία εξασφαλίζουν διαφάνεια όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε μια αυστηρή πολιτική που καθορίζει το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Βουλγαρική εταιρεία MC Online Trading ήταν ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε και τις νέες ευθύνες τους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.


Στοιχεία εταιρείας:
MS Online Trading Ltd.
Emine street 23-25.
1000 Σόφια
Βουλγαρία

Εμπορικό μητρώο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 204043848
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Martin Stefkov Stefanov
Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: ΦΠΑ αριθ. BG204043848

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι αποθηκευμένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( «ΕΟΧ»), αλλά επίσης μπορούν να μεταφερθούν και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε χώρα εκτός του ΕΟΧ. Κάθε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.


Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα σας μπορούν να μοιράζονται μόνο στην εταιρεία μας - MS Online Trading Ltd.


Ποτέ δεν μεταφέρουμε, πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών μας. Οι κατηγορίες των τρίτων χωρών και οι τρόποι για να μοιραστούν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, περιγράφονται παρακάτω.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας;
Για κάθε ειδική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς, θα σας ενημερώσουμε αν η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται από το νόμο ή αναγκαίο για τους συμβασιούχους και αν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε προσωπικά δεδομένα, και τι συνέπειες είναι δυνατόν αν αποφασίσετε μην το κάνετε.

Τα δικαιώματά σας στο θέμα της  ιδιωτικότητας;

Δικαίωμα πρόσβασης:
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ειδικά δημιουργημένο τμήμα στην τοποθεσία Thirt24

Δικαίωμα φορητότητας:
Στις περιπτώσεις που η MS Oline Trading Ltd. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένο τρόπο με βάση τη συγκατάθεσή σας ή να βασίζονται σε μια συμφωνία, θα μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας που χρησιμοποιούνται ευρέως.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων και αν είναι ανακριβή, συμπεριλαμβανομένης τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν έχετε ένα προφίλ στο Mona.bg/TShirt24.bg, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα στη σελίδα του λογαριασμού σας. Αν έχετε ψωνίσει ως επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας και θέλετε να γίνει μια αλλαγή είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με το  privacy@mona.bg του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εργαζομένων μας.

Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον MC Online Trading Ltd , ανά πάσα στιγμή, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

* Έχετε ένα ανεξόφλητο χρέος προς την MS Online Trading Ltd, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής.
* Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε διαδικασία επικοινωνίας με την Εξυπηρέτηση Πελατών για την επίλυση ενός προβλήματος.
* Έχετε μια ανοικτή παραγγελία που δεν έχει ακόμη υποβληθεί ή έχει αποσταλεί εν μέρει.
* Αν είστε ύποπτοι για κατάχρηση ή έχετε καταχραστεί τις υπηρεσίες μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
* Αν έχετε κάνει μια αγορά, θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε σχέση με τη συναλλαγή σας, σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες.

Δικαίωμα αντίρρησης κατά της επεξεργασίας που βασίζεται σε έννομο συμφέρον:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον της MC Online Trading Ltd .  H MC Online Trading Ltd θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για να υπερισχύουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματά σας ή λόγω νομικών απαιτήσεων.

Δικαίωμα αντίρρησης κατά της άμεσης εμπορίας:
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου εναντίον του προφίλ καθώς και της ανάλυσης για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ με τους ακόλουθους τρόπους:
* ακολουθώντας τις οδηγίες σε οποιοδήποτε μήνυμα αποστέλλεται για σκοπούς μάρκετινγκ.
* με την επεξεργασία των ρυθμίσεων στο λογαριασμό Mona.bg / TShirt24.

Δικαίωμα περιορισμού

Μπορείτε να ζητήσετε από το MS Online Trading να αναστείλει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

* Αν έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον του MS Online Trading  Ltd, η εταιρία θα περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων, εν αναμονή του αποτελέσματος του ελέγχου των νόμιμων λόγων.

* Αν ισχυρίζεστε ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή.

* Εάν η MS Online Trading δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά αυτά σας απαιτούνται για να ασκήσετε ή να προστατεύσετε τις νομικές αξιώσεις.

Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τα δικαιώματά σας;
Η MS Online Trading είναι πολύ σοβαρή όσων αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και γι 'αυτό έχουμε μια ομάδα εξυπηρέτησης πελατών που χειρίζεται τα αιτήματά σας σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματα. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί τους στο privacy@mona.bg

Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων:
Έχουμε ορίσει υπεύθυνους προστασίας προσωπικών δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται πάντα σε ανοιχτό, δίκαιο και νόμιμο τρόπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο privacy@mona.bg και να γράψετε το "Privacy" ως τίτλο του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον επόπτη:
Εάν πιστεύετε ότι η MS Online Trading επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με λάθος τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθυνθείτε σε επόπτη.

Ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου:
Μπορούμε να ενημερώσουμε την πολιτική απορρήτου μας. Η τελευταία έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Για όλες τις σημαντικές αλλαγές πολιτικής, θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων για περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ: 16.05.2018